ወረቐት መንነት2022-03-09T09:51:33+00:00

ወረቐት መንነት ኤርትራ፣  ንምውሳድ፣ ንምትካእ፣ ንምእራም፣  ክማላእ ዘለዎ ቅጥዕታት:

1. ሓዲሽ ወረቐት መንነት:

 • ፎርም መሕትት ወረቐት መንነት ኣብ ቤት ጽሕፈት ጠ/ቆንስል ምምላእ
 • ምሉእ ስም ሓታቲ ክሳብ 3ይ ወለዶ
 • ዕለትን ቦታ ልደትን
 • ምሉእ ስም ኣደ ክሳብ 3ይ ወለዶ
 • ቅዳሕ ወረቐት መንነት ናይ ወለዲ (ብኽልቲኡ ገጽ)
 • ኣቦን ኣደን ብህይወት ምስ ዘይህልዉ ቅጺ ምስክርነት ዜግነት ንነበርቲ ወጻኢ ብውክልና ይምላእ(ስም፣  ቁጽሪ ቴሌፎን፣ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቀረባ ዘመድ ብወላዲት ወይ ብወላዲ)
 • መበቆል ዓዲ፣ ብሄር  ናይ ኣቦን ኣደን
 • ኣርበዓተ ስእሊ  4.5 X 3.5  (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ )
  • ስእሊ ምስ መነጸር፣  ብሓኪም ከም ዝተኣዛዘ፣ መረጋገጺ ሰነድ የድሊ
 • ሰነድ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ጀርመን/ ቅዳሕ ፓስፖርት
 • ክፍሊት፣
  • ዕድምኦም ካብ 18 ዓመት ክሳብ 20 ዓመት ዝኾኑ፣ 20.00 ኦይሮ
  • ካብ 21 ዓመት ዝዕድምኦም፣  20.00 ኦይሮ ተደምሮ  15.00 ኦይሮ ንነፍሲ ወከፍ ተወሳኺ ዓመት
  • ጊዜዊ ወረቐት መንነት፣ 10.00 ኦይሮ
 • ምሉእ ኣድራሻ፣ ቁ. ቴልፎን፣ ኤመይል
 • መምለሲ ሓደራ ደብዳቤ  ዝኸውን እኹል  ቴምብር

2. መተካእታ ወረቐት መንነት፣

 • ፎርም መሕትት ወረቐት መንነት ኣብ ቤት ጽሕፈት ጠ/ቆንስል ምምላእ
 • ቅዳሕ ኣብ ኢድ ዘሎ ወረቐት መንነት
 • ኣርበዓተ ስእሊ  4.5 X 3.5  (ድሕረ ባይታ ጻዕዳ )
  • ስእሊ ምስ መነጸር፣  ብሓኪም ከም ዝተኣዛዘ፣ መረጋገጺ ሰነድ የድሊ
 • ሰነድ መንበሪ ፍቓድ/ ቅዳሕ ፓስፖርት
 • ምሉእ ኣድራሻ
 • ክፍሊት፣ 20 ኤይሮ

3. ምትካእ ዝጠፍአ ወረቐት መንነት፣

መንነት ወረቐት ምስ ዝጠፍእ፣ መሕትት ፎርም ክምላእ ይግባእ። እዚ ከይተመልአ ናይ ምትካእ መስርሕ ኣይጅመርን ኢዩ።

 • ቅዳሕ ወርቐት ምስ ዝህልው ይቕረብ
 • ቅዳሕ ምስ ዘይህልው፣
  • ቁጽሪ ናይ ተዋሂቡ ዝጸንሐ ወረቐት መንነት
  • ወረቐት መንነት ዝተዋህበሉ ዕለትን ቦታን
  • ምሉእ ስም ኣደ፣
  • መበቆል ዓዲ ናይ ኣቦን ኣደን
  • ካብ ተገልጋሊ ዝተዋህበ ሓበሬታ፣ ኣብ ኤርትራ ተላኢኹ ብዝምልከቶ ኣካል ሓቅነቱ ምስ ተረጋገጸ፣ መስርሕ ምትካእ ወረቐት መንነት ይጅምር።

4. መአረምታ ኣብ ወረቐት መንነት፣

መአረምታ ወረቐት መንነት (ስም፡ ዕለተ-ልደት፡  ቦታ-ልደት) ዝምልከት ብቤት ፍርዲ ምስ ተወሰነ፣ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸ፣ ጥራይ እዩ ዝፍጸም።