መንነት2018-11-20T15:45:13+00:00

ሓድሽ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ዝሓቱ ዜጋታት ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

 

 • ምሉእ ስም ዜጋ ክሳብ 4ይ ወለዶ
 • ምሉእ ስም ኣደ ክሳብ 4ይ ወለዶ
 • ቅዳሕ ወረቐት መንነት ናይ ወለዲ
 • ኣቦ ወይ ኣደ ምስ ዘይህልዉ ቅጺ ምስክርነት ዜግነት ንነበርቲ ወጻኢ ብውክልና ይምላእ(ስም ወኪል ቁጽሪ ቴሌፎን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቀረባ ዘመድ ብወላዲት ወይ ብወላዲ)
 • መበቆል ዓዲ
 • ኣርባዕተ ስእሊ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ዝኾነ 4,5X3.5
 • መነጸር ንዝጥቀም ናይ ሓኪም ሰነድ
 • ሰነድ መንበሪ ፍቓድ/ ቅዳሕ ፓስፖርት
 • ምሉእ ኣድራሻ
 • ክፍሊት ክሳብ 20 ዝመልእ 20.00 ኦይሮ
 • ልዕሊ ዕስራ 20.00 ተደምሮ ንነፍሲ ወከፍ ዓመት 15.00 ኦይሮ
 • መምለሲ ቴምብር

 

መተካእታ መንነት

መንነት እንተድኣ ጠፊኡ ተበላሽዩ ወይ ከምዚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣረጊት መንነት ወረቐት ብሓድሽ ክትክኣ፡ መሕተት መተካእታ መንነት ይምላእ። መተካእታ መንነት ዝሓቱ ዜጋታት ከማልእዎ ዘለዎም፥

 • ቅዳሕ ወረቐት መንነት
 • ኣርባዕተ ስእሊ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ዝኾነ 4,5X3.5
 • መነጸር ንዝጥቀም ናይ ሓኪም ሰነድ
 • ሰነድ መንበሪ ፍቓድ/ ቅዳሕ ፓስፖርት
 • ምሉእ ኣድራሻ
 • ክፍሊት ክሳብ 20 ኤሮ ንዝትክኡ
 • ንዝጠፍኦምን ንዝተበላሸዎምን ክፍሊት——-
 • ክሊራንስ 2% ናይ ዝተኸፍለሉ መረጋገጺ

ምእራም መንነት ወረቐት

ምእራም መንነት ወረቐት (ስም፡ዕለተ ልደት፡ ወይ ቦታ ልደት) ዝምልከት ብቤት ፍርዲ ምስ ተወሰነን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን ጥራይ እዩ ዝፍጸም።