ምርግጋጽ ዝተፈላለዩ ሰነዳት2022-01-09T17:31:30+00:00

ምርግጋጽ ካልእ ዝተፈላለየ ሰነዳት፣

  • ቀዳምነት ቁንዕነት ናይቲ ካብ ትካላት ጀርመን ዝመጽአ መበቆላዊ ሰነድ (ኦርጂናል) ክረጋገጽ ይግባእ
  • ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ሰነድ፣ ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ተረጋጊጹ ክመጽእ ኣለዎ
  • ክፍሊት፣ 45.00 ኦይሮ