ፍሉይ መለለይ ካርድ ንትሕቲ ዕድመ ዝምልከት2018-11-20T15:56:47+00:00

ስድራ ቤት ንኤርትራ ምስ ትሕቲ ዕድመ ደቆም ክኸዱ ከለዉ፡ ወለዲ ብመንነት ወረቐት ክኣትዉ ከለዉ ትሕቲ ዕድመ ደቆም ግን ብቪዛ ኣስሪሖም ሒዞሞም ክኸዱ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዝምልከት መፍትሒ ጌሩ ኣሎ። ንሱ ክኣ ፍሉይ መለለይ ካርድ ንትሕቲ ዕድመ ብምሕታት ክሳብ 18 ዝመልኡ ንኤርትራ ብዘይ ቪዛ ክኣትውን ክወጹን ዘኽእሎም ፍሉይ መንነት ወረቀት እዩ። ነዚ ሰነድ ንምሕታት ክኣ እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ክማላእ ኣለዎ`

  • ቅዳሕ ፓስፖርት ናይ ሓተቲ
  • ቅዳሕ ወረቐት መንነት ኤርትራ ናይ ወላዲ ናይ ኣቦን ኣደን
  • ክልተ ስእሊ 4,5X3.5

መነጸር ምስ ዝህልው ናይ ሓኪም ሰነድ