ምምስራት ውክልና2018-11-20T15:49:22+00:00

ሰነድ ውክልና ብዙሕ ጥንቃቀ ዝሓትት ስለዝኾነ ብፍላይ ኣብ ንብረትን ውርሻን ዝምልከት ብጠበቓ ወይ ብናይ ሕጊ ክኢላን ብጽሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ኤርትራ ተጻሒፉ ምስዝለኣኽ ወይ እንተመጸ ይምረጽ። ካብ ተመኩሮ ተጻሒፉ ዝመጸና፡ ሰነድ ውክልና ስልጣን ጌጋ ዘለዎን ኣብ ሕጋዊ ሸነኽ ተኣፋፊን ሓጓፍን ዝሓዘለ ቃላት ስለዝሰፍር በዚ ምኽንያት ክቡር ቤት ፍርዲ ነቲ ውክልና ስለዝነጽጎ ንካልኣይ ግዜ ውክልና ስልጣን ከጽሕፉ ዝግደዱ ኣለዉ። ነዚ ብመጠኑ ክሕግዝ ይኽእል ይኸውን ዝበልናዮ፡ እዚ ዝስዕብ መርኣይ ሰነድ ውክልና ጠዊቕኩም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ።

 1. ውክልና ስልጣን ንሞግዚትነት
 2. ውክልና ስልጣን ኣብ ክብሪ መዝገብ ንምምዝጋብን ናይ ዕለተ ልደት ሰነድ ንምርካብን
 3. ውክልና ስልጣን ንውርሻ ቀዋሚ ንብረት ዝምልከት
 4. ውክልና ስልጣን ንምሕደራ ሕሳብ ባንክታት
 5. ውክልና ስልጣን ንኩነታት ሓዳር ዝምልከት
 6. ውክልና ስልጣን ንጤሳን ምስራሕ ኣባይትን ዝምልከት
 7. ውክልና ስልጣን ሓፈሻዊ

 

ውክልና ስልጣን ተቐባልነትን ክህልዎን ዕላምኡ ክወቅዕን

እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ክማላእ ኣለዎ

 • ብሓደ ዓይነት ፒሮን ኢድን ክጸሓፍ ኣለዎ
 • ድምሳስ ወይ ምስራዝ ፍቑድ ኣይኮነን
 • ቁጽሪ መንነት ክጥቀስ ኣለዎ
 • እቲ ውክልና ኣብ ቅድሚ ሽማግለታት ማሕበረኮም ዝተፈጸመ ምስ ዝኸውን ካብ ማሕበረ ኮም መሰነይታ ደብዳበ ምስቲ ውክልና ተታሒዙ ይቐርብ።
 • ውክልና ምርግጋጽ ዕለተ ልደትን ኩነታት መርዓን ምስዝኸውን ናይ ቀረባ ዘመድ (ወላዲ፡ ወላዲት ፡ሓዉ፡ ሓብቲ ክኸውን ይምረጽ)
 • ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣብ ማ/ቤ/ጽ ክፍሊ ኮማውን ቆንስላውን ጉዳያት ክረጋገጽ ኣለዎ`
 • ሰነድ ክረጋገጽ ምእንቲ 2% ተኸፊሉ ብክሊራንስ ክስነ ግድን እዩ።
 • ብክፍሊ ረጂስትራር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምስ ተረጋገጸ ሕጋውነት ይለብስ።