ቪዛ2022-01-09T17:45:48+00:00

ቪዛ፣

መእተዊ ቪዛ ንምውሳድ ክማላእ ዘለዎ ቅጥዕታት።

 • ብውሕዱ ልዕሊ 6 ወርሒ ኣገልግሎት ዘለዎ ፓስፖርት።
 • ብዘይ ጉድለት ዝተመልአ መሕትት ፎርም ናይ ቪዛ
 • ቅዳሕ ወረቐት መንነት
 • 1 ስእሊ
 • ክፍሊት፣
  • ንቡር 50.00 ኦይሮ
  • ሕጹጽ 60.00 ኦይሮ
 • ኤርትራዊ እንተዘይኮይኑ፣
  • ምሉእ ስም፣ ቁጽሪ መንነት፣ ቁጽሪ ቴለፎን፣ ናይ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ተሓታቲ(ወኪል) ክቀርብ ኣለዎ።