ቪዛ2018-03-06T21:57:13+00:00

ቪዛ

መንነት ናይ ኤርትራ ዘይብሉ ኩሉ ንኤርትራ ቪዛ ክሓትት ግድን ኮይኑ እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ክኣ የማልእ።

  • ፓስፖርቱ ብውሕዱ ናይ 6 ወርሒ ኣገልግሎት ክህልዎ ይግባእ።
  • ፎርም ብዘይ ጉድለት ክምላእ ኣለዎ
  • ኣብ ኤርትራ ንጉዳዩ ዝከታተል ወኪል ምሉእ ስምን ቁጽሪ መንነት ወረቐትን ክሕብር ኣለዎ
  • ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ወኪሉ ኣብ ኢሚግረሽን ከይዱ ነቲ ዕድመ ክፍርም ከምዘለዎ ክሕብር ግድን እዩ።
  • 1 ስእሊ
  • ክፍሊት 50.00 ኤሮ