ምርግጋጽ ሰነዳት2018-11-20T15:47:53+00:00
  • ኣብ ጀርመን ዝተመስርሑ ሰነዳት ንኤርትራ ዝለኣኹ ከም መረጋገጺ ኩነታት ሓዳር፡ ኣታዊታትን ካልእን ብመጀመርያ ኣብ Notar ወይ ክኣ ኣብ Amtsgericht ወይ ክኣ ኣብ Regierungspraesidium ተረጋጊጹ እቲ ቀንዲ መበቆል ሰነድ (ኦርጅናል) ይቐርብ። ብድሕሪኡ እቲ ሰነድ ተረጋጊጹ ማሕተም ምስ ሰፈሮ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ብመገዲ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸ ኣብ ኤርትራ ሕጋውነት ለቢሱ ኣብ መንግስታዊ ይኹን ህዝባዊ ኣብያተ ጽሕፈት ተቐባልነት ይረክብ።
  • ብኮፒ ወይ ብፋክስ ዝመጸ ሰነድ ኣይረጋገጽን እዩ።
  • ኣብ ኤርትራ ዝተመስርሐ ሰነድ ግድን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቆንስላዊ ጉዳያት ተረጋጊጹ ምስ መጸ ጥራይ እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ፍራንክፈርት ተረጋጊጹ ቅቡል ዝኸውን
  • ዝረጋገጹ ሰነዳት፡ ኩነታት ሓዳር፡ ሰነድ ትምህርቲ፡ ዕለተ ልደትን ካልእን
  • ክፍሊት 45.00 ኤሮ

ክሊራንስ 2% ከምተኸፍለ መረጋገጺ ሰነድ