ኩነታት ሓዳር ምርግጋጽ2018-11-20T15:52:28+00:00
  • ኣብ ኤርትራ ክምርዓው ዝደልዩ፡ ኣብ ሃገር ጀርመን ካብቲ ዝነብርሉ ምምሕዳር ከተማ Meldestelle ኣብቲ ኩነታት ሓዳር ዝሕብር geschieden/ ledig ዝብል ሰነድ ከቕርብ ይግባእ። እዚ ሰነድ እዚ ቅድሚ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ምቕራቡ ብ Notarን  Landgerichtን ወይ ክኣ ብAmtsgericht ወይ ኣብ Regierungspräsidium ዝተረጋገጸ ክኸውን ኣለዎ።
  • እቲ ካብ Meldestelle ዝወሃብ ሰነድ ክኣ እዋናዊ ክኸውን ኣለዎ
  • ክፍሊት 45.00 ኤሮ

ክሊራንስ