ህላወ ምስክርነት2018-11-20T15:51:01+00:00

ህላወ ምስክርነት ወይ ነባርነት ንጡሮታ ይኹን ወይ ንብረት ንኤርትራ ንምልኣኽ ዘኽእል፡ ሓታቲ ብህይወት ከምዘሎ ወይ ነባሪ ሃገር ጀርመን ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ ሰነድ እዩ። ክቕረብ ዘለዎ ሰነዳት፦

  • ቅዳሕ መንነት ወረቐት
  • ቅዳሕ ፓስፖርት
  • ቅዳሕ ክሊራንስ

መምለሲ ደብዳበ