ህላወ ምስክርነት2022-01-09T14:14:21+00:00

ህላወ ምስክርነት ወይ ነባርነት ንጡሮታ ይኹን ወይ ንብረት ንኤርትራ ንምልኣኽ ዘኽእል፡ ሓታቲ ብህይወት ከምዘሎ ወይ ነባሪ ሃገር ጀርመን ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ ሰነድ እዩ። ክቕረብ ዘለዎ ሰነዳት፦

  • ቅዳሕ መንነት ወረቐት
  • ቅዳሕ ፓስፖርት
  • ቅዳሕ ክሊራንስ
  • ክፍሊት፣ 45.00 ኦይሮ
  • መምለሲ ደብዳቤ