ምልኣኽ ሬሳ2018-11-20T15:59:51+00:00
  • መዋቲ/ት ናይ ኤርትራ ፓስፖርት/ወረቐት መንነት ምስ ዝህልዎ ቅዳሕ
  • መዋቲ/ት ናይ ኤርትራ ፓስፖርት/ወረቐት ዘይብሉ ምስ ዝኸውን ክኣ ኣብ ኤርትራ ሬሳ ዝቕበሉ ቤተ ሰብ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቆንስላዊ ጉዳያት ብምቕራብ ነቲ ሬሳ ሓላፍነት ከምዝወስዱ ዝገልጽ ደብዳበ ተጻሒፉ ክለኣኽ ይግባእ
  • ምልኣኽ ሬሳ ዝፍጽም ኣካል (Bestattungsinstitut)  ከቕርቦ ዘለዎ ሰነድ
    • Todesbescheinigung
    • Leichenpass
    • Sterbeurkunde