ሌሰ ፓሰ2018-11-20T15:57:41+00:00

ሌሰ ፓሰ ዝሓትት ወይ ዝወስድ ዜጋ ብዝቀልጠፈ ግዜ ብፍቓዱ ወይ ብግዴታ ተጠሪዙ ንኤርትራ ንዝምለስ ዝወሃብ ናይ መገሺ ሰነድ ዓይነት እዩ። ሌሰ ፓሰ ዘገልግል ካብ ጀርመን ንኤርትራ ጥራይ መብጽሒ ኮይኑ ዘገልግለሉ ናይ ግዜ ገደብ ክኣ 6 ወርሒ እዮ።

 

ንሌሰ ፓሰ ንምሕታት ዘድሊ ሰነዳት፡

 

  • 2 ስእሊ ባዮሜትሪክ (ክልተ እዝኒ ዘርኢ ኮይኑ፡ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ስእሊ ጻዕዳ ክኸውን ይግባእ)
  • ቅዳሕ መንነት ወረቐት
  • ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ዘይብሉ ክኣ ወለዱ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ቆንስላዊ ጉዳያት፡ ብምቕራብ ቅዳሕ መንነቶም ኣረጋጊጾም ብመገዲ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስ ተላእኸልና፡ ሓታቲ መንነት ወረቐት ድሕሪ ምምልኡ ሌሰ ፓሰ ይስርሓሉ።

ክፍሊት 35.00 ኤሮ